Înregistrare Autentificare

Termeni și condiții

Valabil de la: 6 mai 2022              

Bun venit pe EQualifai, o platformă online destinată Elevilor, Părinților și Meditatorilor pentru organizarea de ședințe de meditații online sau față-în-față.

Serviciile prestate conform acestor Termeni și Condiții sunt deținute, operate și prestate de EQualifai Me SRL, o societate înregistrată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Bulevardul Eroilor nr. 9, etaj 2, Cluj-Napoca, Județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului din Cluj sub nr. J12/6337/2021, cod unic de înregistrare 45420047, email contact [email protected] Vă rugăm să adresați orice întrebări juridice sau solicitări la [email protected] (denumită în continuare „EQualifai” sau „noi”).

În prezentul set de Termeni și Condiții, „dumneavoastră” sau „al dumneavoastră” se poate referi, după caz, la fiecare Elev, Părinte, Meditator sau vizitator al Website-ului, care accesează sau utilizează Serviciile EQualifai.

În cazul în care sunteți o entitate juridică în orice formă, societate, corporație, sucursală, filială, departament sau altă unitate separată a acestora, asociere, parteneriat, ONG, sau orice altă formă de organizare juridică (denumită în continuare „societate”), orice obligație atrasă de „dumneavoastră” în baza acestor Termeni și Condiții va fi atrasă și se va citi ca extinzându-se și asupra angajaților, agenților și contractanților dumneavoastră și oricărei alte entități în numele căreia acceptați Termenii și Condițiile.

DEFINIȚII

Toți termenii cu majuscule utilizați în prezentul vor avea înțelesul stabilit în aceste Termeni și Condiții:

„Cont” înseamnă contul pe care îl creați pe Website-ul EQualifai, având asociate datele pe care le-ați furnizat, care vă permite accesarea Serviciilor EQualifai ca Utilizator unic;

„Blog” – înseamnă blogul EQualifai și trăsăturile sale aplicabile, inclusiv articole scrise și, odată ce această trăsătură va fi disponibilă, comentarii din partea Utilizatorilor;

„Conținut” înseamnă toate informațiile, textele, materialele, imaginile, datele, link-urile, software sau alte materiale accesibile prin Website, Servicii și/sau Blog, create de noi sau de dumneavoastră sau puse la dispoziție de altă persoană pentru afișare pe Website sau prin Servicii și/sau Blog;

„Consumator” înseamnă orice persoană fizică ce acționează în scopuri din afara activității, comerțului, meșteșugului sau profesiei sale și care beneficiază de Serviciile EQualifai;

„Feedback” înseamnă sugestii, idei și clasamente, oferite de Utilizatori despre Serviciile EQualifai și/sau serviciile de meditații;

„Date de Conectare” – reprezintă datele (nume de utilizator și parolă) furnizate sau permise de EQualifai Utilizatorului pentru a înregistra un Cont pe Website, în baza tipului de acces aplicabil utilizării Website-ului de către Utilizator (Elev, Părinte sau Meditator);

„Părinți” înseamnă părinți, reprezentanți legali sau tutori legali ai Elevilor;

„Servicii” sau „Servicii EQualifai” reprezintă toate metodele prin care sesiunile de meditații sunt facilitate între Elevi/Părinți și Meditatori, cum ar fi: prin Website, forumuri de discuții online și camere de chat, camere video, dar și orice alte servicii și trăsături disponibile prin Software, Website și Blog;

„Software” înseamnă un set de instrucțiuni, date sau programe utilizate pentru a opera computere și executa sarcini specifice aferente Serviciilor EQualifai;

„Elev” înseamnă o persoană fizică interesată de meditații și care caută un Meditator pe Website-ul EQualifai.

„Meditator” înseamnă o persoană fizică interesată să predea altor persoane o anumită materie și care oferă servicii de meditații contra unui onorariu prestabilit;

„Sesiune de Meditații” înseamnă o anumită ședință de meditații/oră de curs;

„Utilizator” înseamnă un Elev, Părinte sau Meditator care accesează sau utilizează Serviciile noastre sau un utilizator al Website-ului fără crearea unui Cont;

„Website sau Site” înseamnă www.eQualifai.com și subdomeniile sale și este o platformă online destinată utilizării de către Elevi (și/sau Părinții acestora) și Meditatori, dar și de către orice Consumator, în legătură cu Serviciile EQualifai;

INFORMAȚII GENERALE

Termeni și Condiții

Prezentele Termeni și Condiții descriu clauzele și condițiile aplicabile accesării și utilizării de către dumneavoastră a Website-ului și aplicației software a website-ului disponibile prin sau în legătură cu Serviciile (denumite în continuare „Termenii” sau „Termeni și Condiții”).

Utilizarea Serviciilor EQualifai (așa cum sunt definite mai sus) face obiectul acestor Termeni și Condiții și oricăror altor reguli sau politici publicate pe Website care se aplică activităților specifice la care participați sau Serviciilor specifice de care beneficiați, inclusiv dar fără limitare la: Politica de Confidențialitate și Politica Cookie-urilor care pot fi găsite în partea inferioară a Website-ului. Acestea sunt acorduri obligatorii din punct de vedere legal ce guvernează relația dintre EQualifai și orice Utilizator sau vizitator al Website-ului și/sau Serviciilor EQualifai.

Vă rugăm să citiți acești Termeni și Condiții cu atenție înainte de a utiliza Website-ul și/sau Serviciile și să ne contactați utilizând informațiile de contact menționate în Secțiunea 29 din Termeni și Condiții în cazul în care aveți orice întrebări, solicitări de informații sau reclamații. Accesând orice parte a Serviciilor sunteți de acord cu termenii și condițiile descrise în acești Termeni și Condiții, inclusiv politicile la care se face referire în prezentul set de Termeni și Condiții. Dacă nu acceptați Termenii și Condițiile, vă rugăm să nu utilizați Website-ul, să nu apăsați „Înregistrare ca elev/meditator” (sau altele asemenea) și/sau să nu utilizați Serviciile în niciun alt mod.

Sunteți de acord că prin utilizarea Serviciilor și furnizarea consimțământului dumneavoastră încheiați un contract obligatoriu din punct de vedere legal cu EQualifai și acceptați necondiționat acești Termeni, în nume propriu și, dacă sunteți Părinte, și în numele Elevului reprezentat de dumneavoastră care utilizează Serviciile EQualifai.

Prezenții Termeni sunt disponibili în limbile română și engleză și pot fi accesate în aceste limbi la următoarea adresă: www.equalifai.com. Termenii sunt disponibili dumneavoastră pentru stocare și reproducere pentru uz individual.

În calitate de Utilizator sau vizitator al Serviciilor noastre, colectarea, utilizarea și partajarea datelor dumneavoastră personale fac obiectul Politicii de Confidențialitate și Politicii de Cookie-uri, astfel cum pot fi actualizate ulterior și pot fi găsite în partea inferioară a Website-ului. Pentru mai multe informații cu privire la când, unde și de ce colectăm date personale, cum le utilizăm, condițiile în care le divulgăm altor persoane, drepturile dumneavoastră cu privire la datele dumneavoastră personale, vă rugăm să consultați Politica noastră de Confidențialitate.

Servicii EQualifai

Puteți accesa și utiliza Website-ul, Serviciile și Software-ul EQualifai în calitate de (i) Elev, (ii) Părinte, (iii) Meditator sau (iv) vizitator ce consultă doar funcționalitatea, inclusiv cea a Blog-ului, și/sau verifică Conținutul disponibil public pe Website.

Platforma noastră permite Elevilor și Părinților acestora să caute Meditatori, iar Meditatorilor să caute Elevi, pentru a se conecta și a furniza și a plăti sau a primi plata pentru lecții online și față-în-față. EQualifai nu oferă servicii de meditații. Mai mult, vă rugăm să rețineți că, deși EQualifai poate sugera anumiți Meditatori care ar putea îndeplini cerințele Elevilor/Părinților, Elevii/Părinții decid ce Meditatori aleg. EQualifai nu potrivește Meditatori cu Elevi sau Părinți.

Modificarea prezenților Termeni

EQualifai are dreptul să modifice prezenții Termeni în orice moment. Orice modificări la acești Termeni și Condiții vor intra în vigoare la data specificată de EQualifai, dar nu mai târziu de 15 zile de la momentul în care EQualifai notifică Utilizatorii despre modificări și le pune la dispoziție Termenii modificați, în special prin publicare pe Website și trimiterea unei notificări la adresa de email atribuită Contului Utilizatorului (dacă Utilizatorul s-a conectat la Contul său în ultimele 180 de zile).

La prima conectare în Contul dumneavoastră după modificarea Termenilor, veți fi notificat despre modificări imediat cum accesați Website-ul și vi se va solicita acceptarea Termenilor astfel cum au fost modificați.

EQualifai poate modifica Termenii fără respectarea termenului de notificare prealabilă de 15 zile la care se face referire mai sus, inclusiv cu efect imediat dacă:

 • face obiectul unei obligații legale sau de reglementare conform căreia este obligată să modifice Termenii într-un mod care o împiedică să respecte perioada de notificare de 15 zile menționată mai sus,
 • trebuie să modifice în mod excepțional Termenii și Condițiile pentru a contracara amenințări neprevăzute și imediate asupra serviciilor online de intermediere, pentru a proteja Utilizatorii împotriva fraudelor, malware, spam, încălcarea datelor sau alte amenințări la adresa securității cibernetice.

Dacă nu suneți de acord cu aceste modificări ale Termenilor, puteți rezilia relația contractuală cu noi, prin încetarea utilizării Website-ului și oricăror Servicii EQualifai sau notificându-ne intenția dumneavoastră de reziliere a Termenilor la [email protected] . În acest ultim caz, rezilierea va avea loc în termen de 15 zile de la notificarea Utilizatorului despre modificarea Termenilor și Condițiilor.

Prin continuarea utilizării Serviciilor după modificarea acestor Termeni sunteți de acord să fiți obligat de Termeni astfel cum au fost modificați.

OBLIGAȚII

Accesarea Serviciilor. Eligibilitate

Serviciile EQualifai sunt disponibile doar pentru, și pot fi utilizate doar de către persoane fizice cu vârsta peste 18 ani care au capacitatea de a încheia contracte cu caracter obligatoriu conform legii aplicabile. Persoanele fizice cu vârsta sub 18 ani pot utiliza Serviciile noastre doar în legătură cu și sub supravegherea unui Părinte. În acest caz, Părintele este responsabil de orice și toate activitățile Elevului.

Verificarea Meditatorilor și altor Utilizatori

Ca parte a Serviciilor, solicităm Meditatorilor noștri să furnizeze documente de identificare (pașaport, carte de identitate etc.) și acreditivele educaționale pretinse (documente care să ateste trecutul educațional, cum ar fi diplome, certificate etc.). Meditatorul trebuie să încarce o copie a documentelor de identificare și educaționale pe Website și acestea sunt verificate utilizând ID Analyzer și să declare și să garanteze că toate aceste copii sunt conforme cu originalul, dar EQualifai nu se obligă să efectueze verificări suplimentare cu privire la veridicitatea și acuratețea acestor informații și documente și nu își asumă răspunderea în raport cu acestea. Toate documentele și acreditivele educaționale încărcate vor fi marcate clar în profilul Meditatorului de pe Website.

Nu controlăm și nu suntem responsabili de nicio informație furnizată de niciun Meditator cu scopul completării profilului său și furnizării serviciilor de meditații. Mai mult, nu aprobăm și nu facem declarații sau garanții privind corectitudinea informațiilor furnizate de Meditatori sau de o parte terță și nu verificăm independent aceste informații.

EQualifai nu poate confirma că fiecare Utilizator este cine pretinde. Sunteți de acord și înțelegeți că vă asumați toate riscurile atunci când utilizați Serviciile, inclusiv, dar fără limitare la orice și toate riscurile asociate cu orice interacțiuni online sau offline cu alți Utilizatori.

Deși depunem toate eforturile cu bună-credință pentru a confirma că fiecare Meditator de pe Website-ul nostru este un educator legitim, nu vă putem oferi asigurări privind credibilitatea Meditatorilor și informațiilor pe care le furnizează prin Website-ul nostru cu privire la informațiile asociate cu profilul lor de pe Website, inclusiv gradele și calificările acestora, cazierul judiciar, verificări în registrul infractorilor sexuali și alte verificări. Atunci când interacționați cu alți Utilizatori, trebuie să fiți prudenți și să aveți simțul realității pentru a vă proteja siguranța personală, la fel ca atunci când interacționați cu alte persoane pe care nu le cunoașteți. EQualifai și afiliații săi nu sunt responsabili de comportamentul, online sau offline, al niciunui Utilizator care accesează Serviciile. EQualifai și afiliații săi nu vor fi responsabili de nicio reclamație, vătămare sau daune ce reies în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor, decât conform prezenților Termeni.

Înțelegeți și sunteți de acord că EQualifai poate, la alegerea sa unică, să revizuiască și să se bazeze pe informațiile pe care dumneavoastră, în calitate de Utilizator, le furnizați ca parte a informațiilor dumneavoastră, inclusiv la crearea Contului pe Website și ca parte a Serviciilor accesate sau furnizate (inclusiv feedback din partea Părinților/Elevilor/ Meditatorilor) și poate decide să suspende sau să rezilieze Contul dumneavoastră de Utilizator sau să investigheze orice reclamație cu privire la un Utilizator, dar EQualifai nu va fi responsabil sau răspunzător în niciun mod dacă orice informație despre orice persoană, inclusiv dar fără limitare la orice Utilizator, nu este exactă, oportună sau completă sau de nicio consecință a suspendării sau rezilierii Contului dumneavoastră.

Confidențialitate

Puteți utiliza Website-ul și Blogul fără să furnizați informații care vă pot identifica personal, în calitate de Utilizator anonim. Pentru utilizarea Serviciilor, vă putem solicita să ne furnizați consensual datele dumneavoastră personale. Vă rugăm să consultați Politica noastră de Confidențialitate și Politica privind Cookie-urile, care pot fi găsite în partea inferioară a Website-ului pentru mai multe informații privind practicile noastre pentru manipularea, procesarea și securizarea datelor personale ale utilizatorilor. Atunci când alegeți să creați un Cont sau să vă înregistrați sau să participați la Servicii sau alte evenimente referitoare la Servicii, sunteți de acord să furnizați date personale exacte, complete și actualizate, așa cum se solicită în formularele care colectează informații de la dumneavoastră.

Plată

Achiziția și plata de către dumneavoastră a Ședințelor de Meditații va fi reglementată de clauzele privind Plata și Rambursarea prevăzute în prezentul document și următoarea Secțiune.

VĂ RUGĂM SĂ LE CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A EFECTUA O PLATĂ, DEOARECE STABILESC DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA ACHIZIȚIILE DUMNEAVOASTRĂ, INCLUSIV RESTRICȚIILE ȘI EXCLUDERILE ESENȚIALE.

EQualifai depune toate eforturile pentru a asigura înțelegerea clară a relațiilor financiare dintre Elevi/Părinți și Meditatori cu privire la Serviciile pe care le prestăm și serviciile de meditații. Clauzele prezentei Secțiuni se aplică tuturor Serviciilor.

Utilizăm servicii de plată furnizate de terți (Stripe) pentru a vă factura, în calitate de Elevi/Părinți, prin intermediul unui instrument de plată online care va procesa direct informațiile cardului dumneavoastră de credit/debit. Informațiile dumneavoastră de plată, cum ar fi numărul cardului de credit sau debit și alte informații ale cardului sunt gestionate de un procesator de plată parte terță specializat și nu ajung niciodată în infrastructura EQualifai. Vă rugăm să citiți mai multe despre securitatea confidențialității în Politica noastră de Confidențialitate. Aceste servicii de plată vă permit transferul și primirea de fonduri ca plată pentru Serviciile achiziționate pe/furnizate pe Website. În cazul în care efectuați plăți prin Website-ul nostru sau prin orice furnizor de servicii aferent prin Website-ul nostru, sunteți de acord că activitățile dumneavoastră fac obiectul clauzele specificate în aceste Secțiuni Error! Reference source not found. (Plată) și Error! Reference source not found. (Rambursare).

De asemenea, pentru efectuarea plăților către Meditatori, utilizăm servicii de plată furnizate de terți (Stripe) și aceste servicii de plată procesează tranzacțiile.

Tranzacțiile Meditator – Elev/Părinți

EQualifai facilitează contractele dintre Utilizatori (Elevi sau Părinții acestora și Meditatori) prin furnizarea Website-ului pentru ca aceștia să solicite, să livreze și să plătească Serviciile. Website-ul EQualifai este doar o platformă și în niciun caz nu va fi parte din contractele încheiate de Meditatori și Elevi, sau orice alte servicii sau materiale puse la dispoziție de un Meditator. EQualifai nu va fi responsabil în niciun mod de monitorizarea tranzacțiilor dintre Elevi/Părinți și Meditatori.

Moneda de facturare și riscul cursului de schimb valutar

Tranzacțiile de plată vor fi procesate în una dintre monedele disponibile pe platforma de plată (Stripe). Plățile între rezidenții români pot fi efectuate doar în moneda națională, RON.

Pentru comoditatea dumneavoastră, prețurile pot fi arătate și în moneda dumneavoastră locală. În acest caz tranzacțiile de plată vor fi procesate în alte monede. Este posibil să vi se solicite să suportați taxe ca urmare a cursului de schimb valutar.

Anularea unei Ședințe de Meditații (Lecții)

Ședințele de Meditații (Lecții) pot fi anulate înainte de începerea lecției și reprogramate ulterior doar prin contactarea Meditatorului și cu aprobarea acestuia prin Website-ul EQualifai. În cazul reprogramării, se va considera că încheiați un nou contract cu Meditatorul respectiv pentru o nouă Ședință de Meditații.

Altfel, sunteți pasibil de taxarea întregii sume pentru Ședințele de Meditații (lecțiile) programate, cu excepția cazului în care Meditatorul este de acord să nu vă tarifeze după o discuție formală.

Ne rezervăm dreptul fiecărui Meditator de a percepe costul Ședințelor de Meditații (Lecțiilor) anulate fără acordul Meditatorului, fără posibilitatea ca această sumă să fie rambursată Elevului/Părintelui sau transferată altor Meditatori.

Rambursare

În cazul rambursării de către o companie de carduri de credit (sau acțiune similară a unui alt furnizor de plată permis de noi) în legătură cu achiziția de către dumneavoastră a oricăror lecții, sunteți de acord că putem suspenda accesul la orice și toate Conturile pe care le dețineți la noi și la orice Servicii. Onorariile atrase ca urmare a rambursărilor sau altor dispute privind plățile inițiate de dumneavoastră, banca dumneavoastră sau un furnizor de plăți și disputele care necesită servicii de contabilitate sau juridice vor fi acoperite de dumneavoastră.

Cont expirat

În cazul în care ultima dumneavoastră activitate pe Website-ul EQualifai de la ultima dată de plată este mai mare de 360 (trei sute șaizeci) de zile, Contul dumneavoastră poate fi considerat expirat și este șters. Împreună cu Contul sau profilul dumneavoastră, toate datele personale procesate de EQualifai vor fi șterse, în următoarele 30 de zile, dacă legea nu impune altfel sau dacă EQualifai deține un interes legitim de păstrare a acestor date.

Ștergerea unui cont

Puteți solicita ștergerea Contului dumneavoastră în orice moment, cu toate acestea eQualifai nu va efectua rambursări ca urmare a ștergerii.

În cazul în care EQualifai suspendă sau reziliază Contul dumneavoastră din cauza unei încălcări a oricăror Termeni și Condiții și oricărora dintre politicile noastre, înțelegeți și sunteți de acord că nu veți primi rambursare sau schimb pentru nicio lecție neutilizată sau orice parte a Serviciului, conținut sau date asociate cu Contul dumneavoastră sau orice altceva.

Servicii de Plată

Utilizăm serviciile de plată ale părților terțe pentru a vă factura prin intermediul unui instrument de plată online care va procesa direct informațiile cardului dumneavoastră de credit/debit. În consecință, toate tranzacțiile sunt securizate deoarece partenerii noștri furnizori de plăți utilizează protecție prin criptare SSL. Toate informațiile de plată sunt stocate, criptate și securizat prin Stripe. Nu stocăm informațiile dumneavoastră de plată pe serverele noastre.

Date furnizate de dumneavoastră

Sunteți de acord și înțelegeți că informațiile de facturare, pe care le furnizați pentru a efectua plăți pentru Ședințele de Meditații (lecții) prin EQualifai, în principal informațiile cardului dumneavoastră de credit și/sau informațiile contului dumneavoastră PayPal, sunt procesate doar de partenerii noștri – furnizori de plăți (Stripe). EQualifai nu colectează, stochează sau procesează altfel informațiile dumneavoastră de facturare.

Sunteți de acord că EQualifai nu va fi responsabilă de eșecurile părților terțe de a proteja corespunzător aceste informații. Procesarea plăților va face obiectul clauzelor, condițiilor și politicilor de confidențialitate ale partenerilor noștri – furnizori de plăți.

Sunteți de acord că putem modifica partenerii noștri – furnizori de plăți și le putem solicita transferarea informațiilor dumneavoastră către alți furnizori de servicii care criptează informațiile dumneavoastră utilizând tehnologie secure socket layer (SSL) sau alte tehnologii de securitate comparabile.

Plăți și taxe

Metodele de plată disponibile prin Serviciile noastre depind de țara dumneavoastră de reședință. Căutați țara dumneavoastră pe website-ul Stripe pentru informații detaliate privind metodele de plată și limitări.

Toate plățile vor fi efectuate prin Servicii. La primirea plății de la un Elev (sau Părinte în numele Elevului), EQualifai va reține această plată și va plăti Meditatorul corespunzător proporțional per lecție, mai puțin comisionul datorat EQualifai. Toți Utilizatorii sunt de acord că nu vor vinde sau cumpăra serviciile Meditatorilor sau materiale de la alt Utilizator altfel decât prin Serviciile noastre.

Meditatorii, Elevii și Părinții vor fi responsabili de toate taxele tranzacțiilor pentru serviciile aferente livrării și consumului de servicii prin Website-ul nostru.

Înregistrarea pentru a deveni Utilizator al EQualifai este gratuită. Părțile sunt responsabile de plata tuturor taxelor și impozitelor aplicabile asociate livrării și utilizării serviciilor prin Website-ul nostru, dar și pentru utilizarea instrumentelor cu o metodă de plată valabilă. Percepem Meditatorilor un comision pentru Serviciile noastre scăzând comisioanele EQualifai stabilite în baza contractelor noastre cu Meditatorii din plățile ce sunt distribuite Meditatorilor.

Plăți

Meditatorii primesc plata pentru fiecare lecție confirmată de un Elev/Părinte.

Altele

EQualifai nu este o bancă sau alt tip de instituție financiară, și nu furnizăm servicii sau consiliere financiară. Orice plăți efectuate prin platforma noastră sunt efectuate doar în scopul consumării și livrării serviciilor educaționale între Elevi și Meditatori. Aceste plăți nu pot fi efectuate și utilizate pentru activități frauduloase, penale sau ilegale așa cum sunt definite de lege.

Cursurile de schimb furnizate pe Website-ul nostru nu reflectă întotdeauna situația reală a pieței la o anumită dată. Aceste cursuri de schimb sunt furnizate doar în scopuri comparative și de informare pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune Servicii posibile pe Website-ul nostru. Pentru a obține cursurile reale de schimb la o anumită dată vă rugăm să consultați banca dumneavoastră sau orice altă instituție financiară oficială.

Rambursare

EQualifai depune toate eforturile pentru a asigura înțelegerea clară a relațiilor financiare dintre Elevi/Părinți și Meditatori cu privire la Serviciile pe care le furnizăm. În cazul în care nu sunteți mulțumit de Servicii sau din orice alt motiv aplicabil, puteți fi eligibil pentru rambursare conform prezenților Termeni. În măsura maximă permisă de lege și dacă nu se prevede altfel în Termeni și Condiții, orice rambursări în orice moment sunt doar la alegerea noastră.

Puteți fi eligibil de rambursare în cazul în care nu sunteți mulțumit de Ședința de Meditație sau pretindeți că Ședința de Medicație pe care ați plătit-o nu a avut loc. În acest caz, la alegerea sa unică, EQualifai poate alege să investigheze reclamația dumneavoastră. În cazul în care EQualifai stabilește că reclamația dumneavoastră a fost făcută cu bună-credință și vi s-a perceput un onorariu pentru acea Ședință de Meditație, puteți fi eligibil pentru rambursare. În acest caz, onorariile vor fi rambursate în termen de 14 zile de la comunicarea de către EQualifai a faptului că cererea dumneavoastră pentru rambursare a fost aprobată, utilizând aceleași mijloace de plată utilizate la achiziția dumneavoastră inițială, cu excepția cazului în care conveniți altfel.

În cazul în care sunteți Consumator, puteți decide să vă retrageți din acești Termeni și Condiții și/sau să renunțați la Serviciul achiziționat și ne puteți comunica decizia dumneavoastră în termen de 14 zile de la achiziția Serviciilor. În cazul în care aveți dreptul să vă retrageți, nu veți fi obligat să plătiți taxe suplimentare.

Există, de asemenea, situații în care nu veți avea dreptul să vă retrageți și să renunțați la Serviciile achiziționate, cum ar fi:

 • Dacă nu achiziționați Serviciile în calitate de Consumator;
 • Dacă Serviciile au fost prestate deja în totalitate, dacă prestarea a început cu consimțământul dumneavoastră prealabil expres și cu confirmarea că veți pierde dreptul de retragere odată ce Serviciile au fost prestate în totalitate de Meditator/alt furnizor de servicii;
 • Dacă achiziționați conținut digital, care nu este furnizat în formă tangibilă, dacă prestarea a început cu consimțământul dumneavoastră prealabil expres și confirmarea dumneavoastră că prin aceasta pierdeți dreptul de retragere.

4.         DREPTURI ŞI LIMITE

4.1.      Licența dvs. pentru EQualifai

În cazul în care sunteți Student sau Părinte, EQualifai vă acordă prin prezentul document, conform Termenilor stabiliți aici, un drept netransferabil, ne-sublicențiabil, neexclusiv, limitat de a accesa și utiliza exclusiv Serviciile, Site-ul și Software-ul pentru uz personal, necomercial și sub rezerva acestor Termeni și altor politici și restricții pe care le putem publica pe site-ul nostru din când în când.

În cazul în care sunteți Meditator, EQualifai vă acordă prin prezenta, conform Termenilor prevăzuți aici, un drept netransferabil, ne-sublicențiabil, neexclusiv, limitat de a accesa și utiliza Serviciile, Site-ul și Software-ul exclusiv pentru livrarea serviciilor dvs. personale pentru clienții dvs. (adică studenții) și sub rezerva acestor Termeni și oricăror alte politici și restricții pe care le publicăm pe site-ul nostru din când în când.

Sunteți de acord să nu vizualizați, să copiați sau să procurați conținut sau orice altă informație de pe site și software prin mijloace automate (cum ar fi scripts, bots, spiders, crawlers, sau scrapers) sau să utilizați alte tehnologii sau procese de extragere a datelor pentru a încadra, masca, extrage date sau alte materiale de pe site-ul web și software (cu excepția cazului în care poate fi rezultatul utilizării standard a motorului de căutare sau a browserului de internet), cu excepția cazului în care este autorizat oficial de EQualifai în baza unui acord scris separat.

Niciun material sau Conținut din Servicii sau Site nu poate fi copiat, reprodus, modificat, republicat, descărcat, încărcat, postat, transmis sau distribuit sub nicio formă sau prin orice mijloc fără permisiunea prealabilă scrisă a EQualifai și/sau permisiunea proprietarului acestui Conținut sau așa cum este prevăzut în mod expres în acești Termeni și Condiții.

În cazul în care achiziționați un abonament sau o licență pentru a accesa Serviciile, nu puteți partaja acel abonament sau licență cu alte persoane, iar această licență este netransferabilă.

EQualifai poate impune limite rezonabile asupra sferei dvs. de acces la Servicii, inclusiv limite privind timpul sau numărul de informații accesate sau dispozitivele utilizate pentru a accesa astfel de Servicii printr-un singur Cont, pentru a preveni accesul neautorizat al terților la Servicii sau utilizarea Serviciilor de către terți neautorizați.

 În utilizarea Serviciului EQualifai, vă obligați să nu:

(i) încălcaţi nicio lege locală, statală, națională sau internațională aplicabilă, inclusiv, dar fără a se limita la orice legi sau reglementări privind datele, confidențialitatea sau controlul exporturilor, iar utilizarea de către dvs. a Serviciului EQualifai nu va implica niciuna dintre următoarele (care sunt enumerate drept exemplu): amenințări cu moartea, amenințări teroriste, amenințări cu vătămarea unei alte persoane, scheme de marketing pe mai multe niveluri, „scheme ponzi”, invazia vieții private, fraudă cu carduri de credit, racket și alte activități ilegale comune;

(ii) transmiteți, încărcați sau publicați sau puneți la dispoziție în orice alt mod oricare dintre datele sau Conținutul dvs. care este în vreun fel ilegal, agresiv, dăunător, amenințător, abuziv, hărțuitor, delictuos, defăimător, ofensator, vulgar, obscen, calomnios, invaziv pentru intimitatea altuia, ură sau care promovează discriminarea pe motiv de rasă, etnie, sex, orientare sexuală, religie, naționalitate, dizabilități fizice, orientare sexuală sau vârstă;

(iii) transmiteți, încărcați sau postați sau publicați sau de altfel să puneți la dispoziție ca parte a Conținutului dvs. sau a oricăror alte date orice material, document sau fișier pe care nu aveți dreptul să le puneți la dispoziție în temeiul vreunei legi sau în cadrul relațiilor contractuale sau fiduciare (cum ar fi informații din interior, informații de proprietate și confidențiale aflate sau dezvăluite ca parte a unei relații de muncă sau a unei alte relații contractuale sau în baza unor acorduri de nedivulgare);

(iv) încălcaţi orice brevet, marcă comercială, secret comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate ale oricărei terțe părți – prin utilizarea Serviciilor EQualifai;

(v) utilizaţi Serviciile EQualifai pentru a încărca, transmite sau de pune la dispoziție în orice mod orice malware, inclusiv, fără limitare, software de viruși, rootkit, spargeri de parole, adware, programe de capturare a tastelor și alte coduri, fișiere sau programe de computer utilizate în activităţi rău intenționate și create pentru a întrerupe, distruge sau limita funcționalitatea oricărui software sau hardware de calculator;

(vi) utilizaţi sau să încurajaţi, promovaţi, facilitaţi sau instruiţi pe alții să utilizeze Serviciul EQualifai pentru orice utilizare ilegală, dăunătoare sau ofensivă sau pentru transmiterea, stocarea, afișarea, distribuirea sau de altfel punerea la dispoziție a conținutului care este ilegal, dăunător sau ofensator;

(vii) utilizați Serviciul EQualifai pentru a trimite sau primi e-mailuri nesolicitate în masă (SPAM), inclusiv trimiterea și primirea directă a unor astfel de mesaje, suport pentru astfel de mesaje prin intermediul paginilor web, paginilor splash sau a altor site-uri web conexe sau pentru publicitatea unor astfel de servicii sau pentru a încărca, posta, transmite sau de altfel pune la dispoziție orice publicitate, materiale promoționale sau orice altă formă de solicitare nesolicitată sau neautorizată, altfel decât este permis în baza acestor Termeni;

(viii) utilizaţi Serviciile EQualifai pentru activități frauduloase sau teroriste, inclusiv activități de susținere a violenței umane și a crimelor motivate de ură bazate pe religie, etnie sau țara de origine sau pentru a oferi sprijin material sau resurse (sau pentru a ascunde sau a deghiza natura, locația, sursa sau proprietatea asupra suportului sau resurselor materiale) oricărei organizații desemnate de un guvern european ca organizație teroristă străină în conformitate cu legislația aplicabilă;

(ix) utilizaţi Serviciile EQualifai pentru stocarea, distribuirea, fabricarea sau utilizarea programelor malware, inclusiv, fără a se limita la virusuri, rootkit, spargere parole, adware, programe de capturare a tastelor și alte programe utilizate în mod normal în activități rău intenționate;

(x) utilizaţi Serviciile EQualifai pentru a desfășura orice activitate asociată cu phishing sau sisteme concepute pentru a colecta informații personale (nume, numere de cont, nume de utilizator, parole etc.) sub pretext fals. Paginile splash, formularele de phishing, distribuirea de e-mailuri, e-mail proxy sau orice legătură cu activitățile de phishing vor avea ca rezultat eliminarea imediată a Conținutului dvs. și închiderea contului dvs.

(xi) sublicențiaţi, revindeţi, închiriaţi, să daţi în chirie, să transferaţi sau să cedaţi, cu excepția cazurilor permise de acești Termeni și Condiții, de Serviciul EQualifai sau de utilizarea acestuia, sau să oferiţi Serviciul EQualifai pe durată parțială oricărei terțe părți;

(xii) perturbaţi fluxul normal de dialog sau de altfel să acționaţi într-o manieră care afectează negativ capacitatea altor Utilizatori de a utiliza Serviciile în conformitate cu scopul lor;

(xiii) utilizaţi în mod intenționat Serviciile EQualifai într-o manieră menită să interfereze cu sau să perturbe utilizarea corectă a Serviciului EQualifai de către alți Utilizatori sau servere sau rețele conectate la Serviciul EQualifai sau să încalce orice reglementări, reguli sau politici ale rețelelor conectate la Serviciul EQualifai;

(xiv) modificaţi, adaptaţi sau pirataţi Serviciile EQualifai sau să utilizaţi Serviciul EQualifai într-o manieră neautorizată;

(xv) utilizați Serviciul EQualifai pentru a pune minorii în pericol în orice fel sau pentru a folosi sau a dăuna acestor minori în orice fel, pentru a manipula identificatori în scopul de a ascunde originea oricăror date sau Conținut al dumneavoastră, pentru a hărțui orice altă persoană și/sau pentru a colecta sau stoca date personale despre alți utilizatori în legătură cu oricare dintre comportamentele și activitățile interzise menționate mai sus.

Pentru a garanta utilizarea corectă a Serviciului EQualifai, așa cum este acordat prin acești Termeni și Condiții, în măsura permisă de legea aplicabilă, EQualifai are dreptul de a colecta orice și toate informațiile cu privire la utilizarea de către dvs. a Serviciului EQualifai și orice și toate informațiile dvs. datele și Conținutul asociat contului dumneavoastră în timpul utilizării Serviciilor EQualifai.

Orice încălcare a acestor Termeni și Condiții și, în special, orice încălcare a prevederilor acestei Secțiuni 4. (DREPTURI ȘI LIMITE) dă dreptul EQualifai să vă închidă imediat Contul și să facă uz de toate căile legale disponibile. În plus, EQualifai își rezervă dreptul de a respinge crearea sau de a închide Contul dumneavoastră, la discreția sa exclusivă și pe baza notificării trimise către dvs., în cazul în care EQualifai consideră că comportamentul dumneavoastră și/sau utilizarea intenționată a Serviciului EQualifai nu sunt compatibile cu utilizarea permisă, acești Termeni și condiții sau orice alte politici EQualifai comunicate. Sunteţi singurul responsabil pentru modul în care alegeți să utilizați Serviciile EQualifai și pentru datele dumneavoastră asociate Contului dumneavoastră, precum și pentru Conținutul dumneavoastră. Trebuie să evaluați și să suportați toate riscurile asociate cu o astfel de utilizare a Serviciilor EQualifai și a datelor dumneavoastră.

EQualifai își rezervă dreptul, dar nu își asumă obligația de a investiga orice încălcare a acestor Termeni și Condiții sau utilizarea greșită a Serviciilor EQualifai. EQualifai poate investiga încălcările acestor Termeni sau utilizarea greșită a Serviciului EQualifai și poate elimina, dezactiva accesul la sau modifica datele asociate Contului dvs. sau oricare dintre Conținutul sau resursele dvs. care încalcă acești Termeni și Condiții. Veți fi notificat cu privire la această acțiune prin e-mail trimis la adresa de e-mail asociată contului dvs.

EQualifai poate raporta orice activitate pe care EQualifai o suspectează că încalcă orice lege sau reglementare către ofiţerii de aplicare a legii, autorităților de reglementare sau altor terți corespunzători. Raportarea EQualifai poate include dezvăluirea datelor dumneavoastră sau a informațiilor adecvate despre clienți. EQualifai poate coopera cu agențiile de aplicare a legii, autoritățile de reglementare sau alte terțe părți corespunzătoare pentru a ajuta la investigarea și urmărirea penală a comportamentului ilegal, furnizând informații despre rețele și sisteme legate de presupusele încălcări ale acestor Termeni și Condiții.

În cazul în care descoperiți orice încălcare a acestor Termeni, trebuie să notificați imediat EQualifai și să oferiți EQualifai asistență, după cum vi se solicită, pentru a opri sau remedia încălcarea. Pentru a raporta orice încălcare a acestor Termeni și Condiții, vă rugăm să contactați EQualifai la [email protected]

Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres în acest document sunt rezervate EQualifai.

4.2.      Contul dvs.

Unele dintre Serviciile noastre sunt rezervate Utilizatorilor înregistrați pe site-ul nostru. Pentru a deveni un Utilizator înregistrat, trebuie să vă înregistrați pe site-ul nostru web pentru ca EQualifai să furnizeze sau să permită Datele de Conectare, în funcție de tipul de acces aplicabil utilizării de către dvs. a site-ului (fie Student, Părinte sau Meditator). Sunteți de acord că sunteți responsabil pentru protejarea datelor dvs. de conectare împotriva utilizării neautorizate și sunteți responsabil pentru toate activitățile care au loc în cadrul acelor de Conectare. Părinții vor fi responsabili să supravegheze activitatea pe contul copiilor lor minori. Sunteți de acord să ne notificați imediat în cazul în care credeți că oricare dintre Acreditările dvs. de Conectare a fost sau pot fi utilizate fără permisiunea dvs., astfel încât să poată fi luate măsurile corespunzătoare.

Puteți utiliza Blogul și funcțiile sale fără un statut de utilizator înregistrat. Acest lucru nu va împiedica aplicarea acestor Termeni și a altor documente și politici aplicabile EQualifai la utilizarea de către dvs. a Blogului, în special atunci când trimiteți articolul/articolele sau lăsați comentarii pe Blog sau creați orice alt conținut.

Nu puteți (i) crea mai mult de două Conturi (unul ca Meditator și unul ca Student) pentru a accesa Site-ul Web și Serviciile, (ii) împărtăși datele de conectare cu vreo terță parte și nici (iii) să vă transferați Contul către vreo altă terţă parte. EQualifai nu este responsabilă pentru nicio pierdere sau daune cauzate de, sau vreo cheltuială suportată de dvs. ca urmare a eșecului dvs. de a vă proteja acreditările de conectare. Sunteți de acord că nu veți închiria, revinde sau recomercializa site-ul web și nu veți oferi unei terțe părți acces la Servicii.

La înregistrarea pentru Serviciile noastre a unui cont pentru Student, trebuie să vă creați un Cont și să furnizați cel puțin numele, prenumele și o adresă de e-mail. De asemenea, trebuie să confirmați că aveți peste 18 ani sau că aveți consimțământul Părintelui pentru a accesa Serviciile. O verificare a consimțământului Părintelui dumneavoastră poate fi efectuată de către EQualifai, pentru a se asigura că aveți consimțământul Părintelui dumneavoastră pentru a accesa site-ul web și serviciile. Puteți selecta o fotografie de profil pe care să o afișați împreună cu informațiile contului dvs. Vă rugăm să rețineți că furnizarea fotografiei dvs. nu este un termen obligatoriu pentru utilizarea Serviciilor noastre. Vă puteți edita Contul cu informații suplimentare la discreția dumneavoastră. Informațiile suplimentare vă pot ajuta să obțineți mai multe de la Servicii, de exemplu, găsirea unui Meditator necesar sau, respectiv, să fiţi găsit de către Studenți. Totodată, nu vi se cere sa furnizați informații suplimentare care nu sunt special necesare înregistrării, este alegerea dumneavoastră. Prelucrarea oricăror date personale pe care alegeți să le partajați în contul dvs. se supune Politicii noastre privind Confidențialitatea.

La înregistrarea pentru Serviciile noastre a unui profil pentru Meditatori trebuie să vă creați un Cont și să furnizați cel puțin numele, prenumele și o adresă de e-mail. Puteți adăuga expertiza dvs. și tipul de servicii de meditații pe care le oferiți în Contul dvs., precum și prețul dvs. pentru Sesiunile de meditații. Vă rugăm să rețineți că furnizarea fotografiei dvs. este un termen obligatoriu pentru a utiliza Serviciile noastre. Vă puteți edita profilul cu informații suplimentare la discreția dumneavoastră. Informațiile suplimentare vă pot ajuta să obțineți mai multe de la Servicii, de exemplu, găsirea Studenților interesați de serviciile dvs. de meditații. În același timp, nu vi se cere să furnizați informații suplimentare, care nu sunt necesare în mod special pentru înregistrare. Este posibil să fiți invitat la un interviu odată ce deschideți un Cont pe site. EQualifai își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge cererea dumneavoastră pentru un Cont pe baza acestui interviu. În cazul în care cererea dvs. este respinsă, nu veți avea nicio pretenție împotriva EQualifai. Prin urmare, este alegerea dvs. dacă includeți sau nu date suplimentare în profilul dvs., cum ar fi o prezentare video, locație, competențe, educație și experiență de lucru. Prelucrarea oricăror date cu caracter personal pe care alegeți să le partajați în contul dvs. este supusă Politicii noastre privind Confidențialitatea.

4.3.      Interacțiuni directe

EQualifai nu participă la interacțiunile directe dintre Studenți/Părinți și Meditatori decât atunci când considerăm că este recomandabil:

A. pentru a asigura conformitatea cu acești Termeni;

b. pentru a ne îmbunătăți Serviciile; sau

c. pentru a gestiona o plângere depusă fie de către un Student, Părinte sau un Meditator;

d. pentru a efectua o rambursare, în conformitate cu acești Termeni.

EQualifai nu are control asupra tranzacțiilor dintre Utilizatori, cu excepția celor menționate în acești Termeni. Equalifai nu controlează Sesiunile Tutorilor sau orice servicii de meditații oferite de Meditatori, nici recenziile sau evaluările furnizate de Utilizatori, nici acțiunile sau omisiunile de orice fel ale oricărui Utilizator.

4.4.      Declarații și Garanții

Declaraţii specifice Meditatorilor.

În cazul în care utilizați Serviciile în calitate de Meditator, (i) declarați și garantați că pentru fiecare Sesiune de Meditații furnizată aveți dreptul de a furniza serviciile conținute în această Sesiune de Meditații în sensul acestor Termeni și prin intermediul Site-ului Web și că sunteți capabil de îndeplinire a oricăror oferte cuprinse în această Sesiune de Meditații; (ii) Garantați că veți menține actualizate toate Sesiunile de Meditații pe site, notificând EQualifai cu privire la orice modificări care ar afecta acuratețea acestor Sesiuni de Meditații; (iii) Recunoașteți și sunteți de acord că EQualifai poate afișa reclame pe Servicii în legătură cu Sesiunile dvs. de Meditații fără nicio obligație de plată față de dvs.; (iv) Recunoașteți și sunteți de acord că EQualifai poate adăuga sigla EQualifai la fotografia dvs. de profil, publicând fotografia și videoclipurile, inclusiv fotografia dvs. de profil pe site-ul web EQualifai și orice alt canal de publicitate, inclusiv prin adăugarea descrierii și a link-ului la profilul Meditatorului în conformitate cu Secțiunea 4.5 de mai jos și cu Politica noastră privind confidențialitatea; (v) Sunteți de acord să depuneți eforturi de bună-credință pentru a oferi Studenților o experiență de meditații de calitate profesională; (vi) sunteți eligibil din punct de vedere legal pentru a oferi meditații în jurisdicția în care oferiți meditațiile; (vii) ați respectat și veți respecta toate legile și reglementările care vă sunt aplicabile; (viii) operați o întreprindere independentă pentru care ați obținut toate licențele de afaceri sau sunteți autorizat ca persoană fizică autorizată și aveți toate permisele necesare pentru a furniza în mod legal servicii de meditații; (ix) veți plăti impozitele și contribuțiile de asigurări sociale impuse de lege aferente veniturilor obținute de dvs. în urma serviciilor de meditații pe care le furnizați prin intermediul Site-ului; (x) luați la cunoștință și sunteți de acord că în anumite jurisdicții (cum ar fi România), activitățile de meditații nu sunt permise atâta timp cât profesorii (meditatorii) care prestează activitățile de meditații remunerate sunt și profesori ai acelorași Studenți care beneficiază de serviciile lor de meditații, în instituțiile de învățământ în care aceștia studiază și sunteţi de acord să respectaţi orice astfel de restricții legale sau similare și să refuzaţi furnizarea de servicii de meditații în cazul în care acestea vor încălca orice cerințe legale aplicabile.

Meditatorii vor fi singuri răspunzători pentru orice încălcare a declarațiilor de mai sus și pentru orice daune care rezultă dintr-o astfel de încălcare, iar EQualifai își declină în mod expres orice răspundere în legătură cu orice declarație emisă de un Meditator în conformitate cu termenii de mai sus față de orice Student sau Părinte sau orice alt alt Utilizator.

Declaraţii specifice Studenţilor.

În cazul în care utilizați site-ul web ca student sau părinte, (i) sunteți de acord să respectați angajamentele pe care le asumați față de Meditator prin intermediul site-ului web, inclusiv să plătiți pentru sesiunile de meditații ale acestuia; (ii) Sunteți de acord că nu veți ocoli sau manipula structura noastră de taxe, procesul de facturare sau taxele datorate EQualifai sau Meditatorului și nici nu veți evita efectuarea plăţii pentru articolele achiziționate de dvs. de la Meditatori sau pentru orice articole sau Servicii achiziționate de pe site; și (iii) sunteți de acord să interacționați cu Meditatorul online sau la o întâlnire față în față pentru Sesiunile de Meditații cu bună credință, cu respectarea deplină a acestor Termeni. Declarați că aveți pe deplin dreptul și acordul de a accesa Serviciile oferite prin intermediul site-ului web.

Sunteți de acord să nu utilizați Serviciile în niciun scop care încalcă politica de onestitate academică sau alte politici de conduită ale școlii, universității, instituției academice sau ale locului de muncă sau oricărei legi sau reglementări aplicabile.

4.5.      Clasamentul Meditatorilor

EQualifai poate folosi multe informații pentru a arăta unui Student/Părinte Meditatorii care se potrivesc cel mai bine cu preferințele unui Student și serviciile de meditații solicitate sau pentru a impune clasarea și potrivirea între Meditatori și Studenți. Ordinea în care sunt afișați meditatorii poate depinde de o serie de factori, inclusiv, dar fără a se limita la, următorii – fără o anumită ordine:

– subiectul/domeniul pe care Studentul îl caută;

– tipul de servicii de meditații solicitate;

– locația Studentului;

– limba în care un Student vizualizează site-ul web;

– fusul orar al Studentului;

– suprapunerea orelor de lucru între fusurile orare ale Meditatorului și Studentului;

– disponibilitatea generală a intervalelor de timp din calendarul unui Meditator;

– performanțele anterioare ale unui Meditator în a-și ajuta Studenții să-și atingă obiectivele de învățare;

– calitatea și caracterul complet al profilului unui Meditator, inclusiv videoclipul de prezentare al acestuia sau cantitatea de informații încărcate în profilul Contului său;

– cât de receptiv este un Meditator la mesajele Studenților;

– recenziile și evaluările studenţilor cu privire la lecțiile Meditatorului;

– Evaluarea Studenților a lecțiilor individuale;

– istoricul de învățare anterioară al unui Student pe site.

4.6.      Înregistrarea lecţiilor

EQualifai poate înregistra și transcrie videoclipuri ale lecțiilor dvs., conform Politicii noastre privind confidențialitatea. Aceste înregistrări și transcripții au scopul de a ajuta Studentul care a beneficiat de o Sesiune de Meditator să învețe mai bine prin capacitatea de a căuta și reviziona lecțiile. Sesiunile de Meditator pot fi puse la dispoziția Studentului și în cazul în care contul Meditatorlui este șters, cu excepția cazului în care Meditatorle a solicitat ca toate datele sale să fie șterse la închiderea Contului. Acestea pot fi, de asemenea, utilizate în scopuri de securitate și pentru rezolvarea conflictelor/reclamaţiilor de către EQualifai. Înregistrările nu vor fi partajate extern, nu vor fi folosite pentru direcționare individuală sau utilizate în niciun scop de vânzare, marketing sau alte scopuri promoționale.

4.7.      Limite

În timpul utilizării Serviciilor, sunteți de acord că:

a. veţi respecta toate legile aplicabile, inclusiv, fără limitare, legile privind confidențialitatea, legile privind proprietatea intelectuală, legile anti-spam, legile fiscale etc.;

b. Veţi furniza informații exacte și că le veţi păstra actualizate;

c. veţi utiliza Serviciile și Site-ul într-un mod legal, relevant și adecvat faţă de legile aplicabile și în conformitate cu acești Termeni.

Orice utilizare a site-ului web pe care EQualifai, la propria sa discreție, o consideră inadecvată și/sau ofensatoare poate duce la restricționarea, suspendarea și/sau desființarea unui cont de utilizator cu sau fără notificare. În timpul utilizării Serviciilor, sunteți de acord că nu veți manipula în niciun fel prețul niciunui bun sau serviciu oferit în cadrul Serviciilor și pe site-ul web. În plus, nu trebuie să perturbați sau să interferați în niciun fel cu utilizarea Serviciilor de către orice alt Utilizator. Accesând Serviciile noastre sau orice cameră de chat, forum de discuții online sau alt serviciu furnizat prin intermediul site-ului nostru web care permite Utilizatorilor să comunice cu alți Utilizatori („Grupuri de studiu”, „Zone publice”), sunteți de acord să respectați următoarele standarde de comportament și sunteți de acord că nu veți autoriza sau facilita nicio încercare a unei alte persoane de a utiliza site-ul sau serviciile noastre pentru:

1. A transmite orice Conținut care este ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, hărțuitor, defăimător, vulgar, ofensator, obscen, pornografic, indecent, lasciv sau în orice alt mod inacceptabil, așa cum este stabilit de EQualifai;

2. A eluda sau manipula structura noastră de taxe, procesul de facturare sau taxele datorate EQualifai sau Meditatorilor;

3. A nu efectua plata pentru articolele achiziționate de dvs., cu excepția cazului în care Meditatorul acestor Sesiuni de Meditații a schimbat în mod semnificativ descrierea sesiunii sau nu puteţi contacta Meditatorul sau informațiile de plată ale acestuia;

4. În calitate de Meditator, a nu presta Sesiunile de Meditații achiziționate de la dvs., cu excepția cazului în care Studentul sau Părintele nu îndeplinește termenii postați, a fost convenită o plată în avans a Sesiunii de Meditații și plata nu a fost efectuată sau nu puteți contacta Studentul sau Părintele;

5. A manipula prețul oricărui articol sau interfera cu listele altor Utilizatori de pe site-ul web;

6. A folosiți un nume sau o limbă pe care EQualifai, la propria sa discreție, le consideră ofensatoare;

7. A posta conținut fals, inexact, înșelător, defăimător sau calomnios (inclusiv date cu caracter personal);

8. A posta conținut instigator la ură sau inacceptabil din punct de vedere rasial sau etnic;

9. A posta Conținut care încalcă drepturile de autor, mărcile comerciale sau secretele comerciale ale altuia;

10. A face publicitate sau oferi să vindeți orice bunuri sau servicii în orice scop comercial prin intermediul Serviciului, care nu sunt relevante pentru serviciile oferite prin Serviciu;

11. A posta reclame nesolicitate sau promova ilegal produse sau servicii;

12. A întreprinde orice acțiune care ar putea submina sistemul de feedback sau de evaluare atunci când acesta devine disponibil (cum ar fi afișarea, importarea sau exportarea informațiilor de feedback de pe site sau utilizarea acestora în scopuri care nu au legătură cu EQualifai);

13. A hărțui, amenința sau jena în mod intenționat sau provoca suferință unui alt utilizator, persoană sau entitate.

14. A fura identitatea unei alte persoane;

15. A promova, solicita sau participa la orice schemă piramidală sau de marketing pe mai multe niveluri;

16. A exploata copiii sub 18 ani;

17. A vă angaja în activități perturbatoare, cum ar fi trimiterea mai multor mesaje în efortul de a vă monopoliza poziția;

18. A modifica, licenția, sublicența sau traduce Serviciul pentru uz personal sau comercial;

19. A introduce viruși, viermi, cai troieni și/sau cod dăunător pe site;

20. A obține acces neautorizat la orice sistem informatic prin intermediul Site-ului;

21. A transfera contul dvs. EQualifai (inclusiv feedback-ul) și acreditările de conectare către o altă parte fără acordul nostru;

22. A recolta sau colecta de altfel informații despre Utilizatori, inclusiv adrese de e-mail și orice date asociate Contului lor, fără consimțământul acestora;

23. A invadați confidențialitatea oricărei persoane, inclusiv, dar fără a se limita la, postarea de informații de identificare personală sau de altfel privată despre o persoană fără consimțământul acesteia (sau consimțământul părintelui în cazul unui copil sub 18 ani);

24. A solicita date personale de la copii sub 18 ani;

25. A încălca orice legi sau reglementări federale, statale, locale sau internaționale;

26. A încuraja un comportament care ar constitui o infracțiune penală sau civilă.

Orice conținut sau alte date pe care le postați sau le puneți la dispoziție într-o zonă publică de pe site-ul web sau pe blog pot fi vizualizate și accesate de alți utilizatori. EQualifai nu va fi responsabilă pentru acțiunile altor Utilizatori cu privire la orice informații, materiale sau Conținut postat în Zonele Publice.

5.         CONȚINUT WEBSITE

Utilizatorii au un drept personal, netransferabil, neexclusiv și care nu poate fi sub-licențiat de a accesa și de a utiliza conținutul acestui site web, în conformitate cu acești Termeni. Puteți vizualiza, copia, descărca și tipări Conținut disponibil pe acest site web sau prin intermediul Serviciilor, sub rezerva următoarelor condiții:

A. Conținutul poate fi utilizat exclusiv în scopuri informative interne și/sau în legătură cu Serviciile. Nicio parte a acestui site web sau a conținutului său nu poate fi reprodusă sau transmisă sub nicio formă, prin orice mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv fotocopiere și înregistrare în orice alt scop;

b. Conținutul altui Utilizator sau pus la dispoziție de EQualifai nu poate fi modificat;

c. Drepturile de autor, mărcile comerciale și alte notificări de proprietate nu pot fi eliminate.

Nimic din conținutul acestui site web nu trebuie interpretat ca acordând, prin implicare, excludere sau în alt mod, vreo licență sau drept de utilizare a acestui site web sau a oricărui conținut afișat pe acest site web, prin utilizarea încadrării sau în alt mod, cu excepția: (a) astfel cum este în mod expres permis de acești Termeni; sau (b) cu permisiunea noastră prealabilă scrisă și permisiunea unei terțe părți sau utilizator care poate deține marca comercială sau dreptul de autor al materialului afișat pe acest site web.

6.         CONȚINUT INTRODUS DE CĂTRE UTILIZATORI

Nu suntem responsabili sau răspunzători pentru comportamentul Utilizatorilor sau pentru opiniile, punctele de vedere și declarațiile exprimate în Conținutul transmis prin intermediul site-ului nostru web. Nu verificăm și nu vizualizăm în prealabil informațiile postate online. Acționăm ca un canal pasiv pentru o astfel de distribuție, iar EQualifai nu poate fi responsabilă pentru Conținutul postat de niciun Utilizator. Orice opinii, sfaturi, declarații, servicii, oferte sau alte informații din Conținut exprimate sau puse la dispoziție de către Utilizatori sunt cele ale autorilor sau distribuitorilor respectivi și nu ale EQualifai. Nu susținem și nici nu garantăm acuratețea, completitudinea sau utilitatea unui astfel de conținut. Sunteți responsabil pentru a vă asigura că Conținutul trimis de dvs. pe acest site web nu este furnizat cu încălcarea niciunui drept de autor, secret comercial sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale altei persoane sau entități. Veți fi singurul răspunzător pentru orice daune care rezultă din orice încălcare a drepturilor de autor, secret comercial sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau orice alt prejudiciu rezultat din încărcarea, postarea sau trimiterea de către dvs. de Conținut pe acest site web și de altfel în legătură cu Serviciile.

Avem dreptul, dar nu și obligația, de a monitoriza aleatoriu Conținutul trimis pe site-ul nostru prin intermediul unui forum de discuții online sau a unei camere de chat, pentru a determina respectarea acestor Termeni și a oricăror alte reguli aplicabile pe care le putem stabili, precum și în scopul Îmbunătățirii Serviciilor. Avem dreptul, la discreția noastră, de a edita sau elimina orice material trimis sau postat prin intermediul site-ului web. Fără a limita cele de mai sus, avem dreptul de a elimina orice material pe care EQualifai, la propria sa discreție, îl consideră că încalcă acești Termeni sau că este în orice alt mod inacceptabil, iar dvs. sunteți singurul responsabil pentru conținutul pe care îl postați pe site sau în orice în alt mod în legătură cu Serviciile.

În cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră de proprietate intelectuală au fost încălcate, vă rugăm să trimiteți reclamația la [email protected] Puteți raporta toate tipurile de reclamaţii de proprietate intelectuală, inclusiv, dar fără a se limita la, reclamaţiile privind drepturi de autor, mărci comerciale și brevete. Vom depune toate eforturile pentru a răspunde rapid preocupărilor deținătorilor de drepturi cu privire la orice presupusă încălcare, inclusiv încălcarea proprietății intelectuale. EQualifai poate decide să închidă Contul oricărui Utilizator care ulterior sau în mod semnificativ încalcă drepturile, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală ale altui Utilizator sau ale oricărei terțe părți.

7.         LINK-URI CĂTRE SITE-URI WEB TERȚE

Site-ul web poate conține link-uri către site-uri web non-Equalifai (terți). Aceste link-uri vă sunt oferite în scop de comoditate și/sau accesorii pentru utilizarea Serviciilor, iar EQualifai nu este responsabilă pentru conținutul niciunui site web pentru care vi s-a furnizat un link sau pentru conținutul disponibil pe acesta. Orice site web non-EQualifai accesat din Servicii este independent de EQualifai, iar EQualifai nu are control asupra conținutului acelui site. În plus, un link către orice site web non- EQualifai nu implică faptul că EQualifai aprobă sau acceptă orice responsabilitate pentru conținutul sau utilizarea unui astfel de site web. Utilizarea oricărui site web terț este supusă termenilor și politicii sale de confidențialitate. Solicităm ca Utilizatorii noștri să manifeste prudență și bună judecată atunci când folosesc site-uri web terțe sau orice altă resursă terță.

8.         RECLAMĂ

Nu vom include conținutul dumneavoastră în reclame pentru produsele și serviciile oferite de terți altora, fără consimțământul dumneavoastră separat.

EQualifai poate difuza reclame și promoții de la terți pe site-ul web, sub rezerva condițiilor contractuale convenite cu această terță parte. În cazul în care decideți să participați la orice publicitate terță disponibilă pe site-ul web EQualifai, veți fi supus termenilor contractuali conveniți de dvs. cu o astfel de terță parte, inclusiv în ceea ce privește plata și livrarea de bunuri sau servicii aferente și orice alţi termeni, condiții, garanții sau declaraţii asociate cu astfel de relații contractuale sau publicitate. EQualifai nu este responsabilă pentru nicio pierdere sau daune de orice fel suferite ca urmare a unor astfel de relații contractuale sau reclame sau ca urmare a prezenței unor astfel de agenți de publicitate non-EQualifai pe site.

–       9. AVIZE IMPLICITE

În nici un caz, nicio referire la o terță parte sau la un produs sau serviciu terț nu va fi interpretată ca o aprobare sau avizare de către Equalifai a acelui terț sau a oricărui produs sau serviciu furnizat de o terță parte. De asemenea, un link (inclusiv, fără a se limita la site-urile externe care sunt încadrate de Servicii, precum și orice reclame afișate în legătură cu acestea) către orice site terț nu implică faptul că aprobăm sau acceptăm orice responsabilitate pentru conținutul sau utilizarea unui astfel de site. Equalifai nu aprobă și nu garantează niciun produs sau serviciu oferit de o terță parte prin intermediul unui forum de discuții online sau printr-o cameră de chat accesibilă prin intermediul acestui Site și nu va fi parte la sau în niciun fel nu va monitoriza nicio tranzacție care implică furnizori terți de produse sau servicii. Ca și în cazul achiziționării unui produs sau serviciu prin orice mijloc sau în orice mediu, sunteți responsabil pentru exercitarea unei judecăți și precauții adecvate.

–       10. GAMA DE SERVICII

Equalifai păstrează acest Site ca serviciu pentru Utilizatorii care vizitează Site-ul, sub rezerva acestor Termeni și Condiții. Sunteți responsabil pentru obținerea și plata oricărui echipament și serviciu de internet necesar pentru accesarea Serviciilor noastre. Putem modifica, suspenda sau întrerupe acest Site sau Serviciile, în întregime sau parțial, în orice moment și din orice motiv, sub rezerva condițiilor prevăzute în prezentul document. Serviciile pot deveni, de asemenea, indisponibile periodic din cauza mentenanței sau defecțiunii echipamentelor informatice sau din alte motive. Putem oferi acces la servicii și produse terțe în mod periodic sau la propriile noastre produse sau Servicii. Vă informăm că Site-ul evoluează și că forma și natura Site-ului, inclusiv a Serviciilor, se pot schimba periodic.

–       11. RELAȚIILE DINTRE EQUALIFAI ȘI UTILIZATORI

În ceea ce privește Meditatorii, Serviciile nu sunt servicii de angajare/angajament între Equalifai și respectivii Meditatori. Equalifai nu servește ca angajator al niciunui Utilizator, cu excepția cazului în care se încheie separat un contract de muncă, în scris, între Utilizator și Equalifai. Utilizatorii pot utiliza Serviciile Equalifai numai în scopul furnizării de servicii de meditații sau a altor servicii permise pe Site-ul Equalifai către sau pentru a primi servicii de meditații sau alte servicii permise pe Site-ul Equalifai de la alți Utilizatori, utilizând Serviciile și numai sub rezerva acestor Termeni și Condiții.

Ca atare, Equalifai nu va fi responsabilă pentru niciun impozit sau reținere la sursă, inclusiv, dar fără a se limita la asigurarea de șomaj, răspunderea angajatorului, asigurare a lucrătorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale, asigurarea de securitate socială sau impozitul pe salarii reținut în legătură cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor sau a serviciilor Utilizatorilor, cu excepția cazului în care legea aplicabilă prevede altfel. Înțelegeți și sunteți de acord că, în cazul în care se constată că Equalifai este responsabilă pentru orice impozit sau reținere la sursă în legătură cu utilizarea de către dvs. a serviciilor Utilizatorilor sau a Site-ului, veți rambursa imediat și veți plăti către Equalifai o sumă echivalentă, inclusiv orice dobândă sau penalități.

În toate cazurile de utilizare a acestui Site și pentru accesarea Serviciilor și furnizarea / beneficierea de servicii de meditații, Utilizatorii acționează drept contractanți independenți și nu ca angajat, agent, francizat sau funcționar al Equalifai sau al oricărei alte părți. În consecință, veți fi singurul responsabil pentru toate costurile suportate de dvs. sau de organizația/societatea dvs. Nu trebuie să vă prezentați ca având autoritatea de a încheia contracte sau promisiuni în numele Equalifai.

Serviciile fac legătura dintre Meditatorii și Elevii și/sau Părinții care accesează Site-ul și sunt dispuși să furnizeze/achiziționeze Serviciile. Meditatorii acționează drept contractanți independenți. În calitate de contractanți independenți, fiecare Meditator decide când și cât de des va fi disponibil pentru a oferi servicii online de meditații pentru Elevi, prin intermediul Site-ului web sau prin Ședințe de Meditații față în față, dar, în toate cazurile, cu înregistrarea prin intermediul Site-ului (cu excepția faptului că inactivitatea timp de 180 de zile consecutive poate duce la ștergerea Contului unui Meditator). Fiecare Meditator controlează metodele, materialele, conținutul și toate aspectele Ședințelor de Meditații. Orice Pachete de Meditații sau materiale de instruire care pot fi puse la dispoziția Meditatorilor de către EQualifai trebuie să fie revizuite de Meditator, care va decide dacă le va utiliza sau nu, la propria sa discreție. Serviciile permit Meditatorilor să creeze Pachete de Meditații adaptate cerințelor oricărui Elev, pentru un anumit număr de ore care pot apărea pe parcursul mai multor Ședințe de Meditații. Meditatorii își stabilesc propriile prețuri pentru serviciile de meditații, inclusiv pentru Ședințele de Meditații, dar aceste prețuri trebuie să fie stabilite cu bună credință și la valoarea de piață. EQualifai nu interferează în niciun fel cu stabilirea prețurilor agreate de părți pentru serviciile de meditații.

Elevii/Părinții sunt responsabili pentru selectarea Meditatorului potrivit pentru nevoile lor. Elevii ar trebui să revizuiască și să cerceteze acreditările auto-raportate ale fiecărui Meditator, informațiile despre Cont, educație și experiență, precum și recenziile de la alți Părinți și / sau Elevi. Toate Ședințele de Meditații trebuie supravegheate de un adult responsabil. Fiecare Meditator are libertatea exclusivă de a accepta sau refuza sau continua sau întrerupe o relație de meditații cu orice Elev, cu condiția ca, în cazul ședințelor preplătite, dacă încetarea este dorită de Meditator, fără nicio cauză, Meditatorul va fi obligat să ramburseze și taxele preplătite încasate pentru serviciile de meditații care nu au fost oferite Elevului respectiv.

Meditatorii pot presta servicii de meditații sau pe orice altă platformă online sau fizic, în orice instituție de învățământ, sau pot presta alte tipuri de activități (fie drept contractant independent sau ca angajat sau în alt mod) pe durata acestor Termeni și Condiții și atâta timp cât accesează Serviciile, cu condiția ca astfel de alte activități să nu necesite sau să nu implice încălcarea sau posibila încălcare de către Meditator a acestor Termeni și Condiții, inclusiv, dar fără a se limita la obligațiile de Confidențialitate și de Proprietate Intelectuală prevăzute în prezentul document.

–       12. CESIONARE

Nu puteți atribui sau transfera aceste Termeni și Condiții în întregime sau parțial unei terțe părți. Aceste Termeni și Condiții vor obliga și vor fi în beneficiul părților la acestea și al succesorilor lor, al cesionarilor permiși și al cesionarilor autorizați.

–       13. FEEDBACK

Confirmați și sunteți de acord că EQualifai vă poate oferi un mecanism pentru a oferi Feedback, sugestii și idei, dacă doriți, despre Serviciile noastre și pentru a oferi / primi Feedback de la Utilizatorii (indiferent dacă sunt Elevi/ Părinții sau Meditatori) cu care ați relaționat.

Feedback cu privire la EQualifai. Prin trimiterea unui Feedback, ne oferiți acordul scris pentru a utiliza Feedbackul dvs. în vederea îmbunătățirii și promovării Serviciilor; sunteți de acord că trimiterea unui Feedback este gratuită, nesolicitată și fără restricții și nu ne va pune sub nicio obligație fiduciară sau de altă natură, și că suntem liberi să folosim Feedback-ul fără nicio despăgubire suplimentară pentru dvs. și/sau să divulgăm Feedback-ul în mod neconfidențial sau în alt mod oricărei persoane.

De asemenea, confirmați că, prin acceptarea trimiterii Feedback-ului dvs., EQualifai nu renunță la niciun drept de a utiliza idei similare sau conexe cunoscute anterior de EQualifai sau dezvoltate de angajații săi sau obținute din alte surse decât dvs. Sunteți de acord că putem, la discreția noastră, să utilizăm Feedbackul pe care ni-l transmiteți în orice mod, inclusiv pentru îmbunătățirea și modificarea viitoare a Serviciilor noastre. Prin prezenta ne acordați nouă și cesionarilor noștri o licență perpetuă, mondială, complet transferabilă, sub-licențiabilă, irevocabilă, fără redevențe, de a utiliza, reproduce, modifica, crea lucrări derivate din, distribui și afișa Feedback-ul în orice mod, în orice scop, sau fără acesta în orice mediu, software, sau tehnologie de orice fel existentă sau dezvoltată în viitor, fără nicio obligație de a vă oferi despăgubiri dvs. sau oricărei terțe părți.

Feedback cu privire la Utilizatori. Recunoașteți că Feedback-ul furnizat dvs. poate consta în comentarii și evaluări lăsate de alți Utilizatori în legătură cu serviciile dvs. de meditații sau cu utilizarea acestor serviciilor și, în general, cu privire la cunoștințe și comportament, după caz, și că EQualifai poate calcula un număr total de Feedback-uri pe baza acestor evaluări individuale. Meditatorii sunt de acord să fie evaluați de către Elevi și / sau Părinți pe baza mai multor criterii stabilite de EQualifai. EQualifai oferă sistemul său automat de feedback și evaluare ca mijloc prin care Utilizatorii își pot exprima opiniile în mod public, iar EQualifai nu monitorizează sau nu cenzurează aceste opinii sau nu cercetează observațiile postate de Utilizatori din punct de vedere al acurateței sau fiabilității, cu excepția cazului în care un Utilizator aduce postarea în atenția EQualifai. Puteți fi considerat responsabil din punct de vedere legal pentru daunele suferite de alți Utilizatori sau terți ai EQualifai ca urmare a acestor observații dacă o instanță constată că acestea sunt pasibile de acțiune în instanță sau sunt defăimătoare sau au fost ilegale în orice mod. EQualifai nu este responsabilă din punct de vedere legal pentru niciun Feedback sau comentarii postate sau puse la dispoziție pe acest Site sau în timpul furnizării/utilizării Serviciilor de către orice Utilizator sau terțe părți, chiar dacă aceste informații sunt defăimătoare sau pot fi aplicate în alt mod legal. Sunteți de acord să raportați imediat încălcările sau abuzurile către sistemul nostru de evaluare și Feedback, contactând serviciul clienți la [email protected]

–       14. RESTRICȚIE, SUSPENDARE ȘI REZILIERE

În ceea ce privește Elevii/Părinții

Putem restricționa, suspenda și înceta accesul la Site-ul nostru al oricărui Cont de Utilizator care este un Consumator, la propria noastră discreție, din orice motiv și în orice moment, cu sau fără notificare prealabilă. Politica noastră este de a anula Utilizatorii care încalcă aceste Termeni și Condiții, după cum considerăm adecvat, la discreția noastră. Serviciile de meditații plătite, de care Elevul nu a beneficiat, vor fi rambursate în termen de 30 zile de la încetare, în cazul în care încetarea acestor Termeni și Condiții și a Contului de Elev/Părinte se face fără motiv.

În ceea ce privește Meditatorii

EQualifai poate decide să restricționeze sau să suspende prestarea Serviciilor sale către un Meditator, sub rezerva transmiterii către respectivul Meditator, cu cel puțin 30 zile înainte de intrarea în vigoare a restricției, încetării sau suspendării, a unei expuneri de motive pentru această decizie, la adresa de e-mail a Meditatorului înregistrat în contul său. Restricționarea, suspendarea și/sau încetarea acestor Termeni și Condiții privind Serviciile și a unui Cont de Meditator pot avea loc fără nicio notificare prealabilă în cazul în care Meditatorul încalcă, în opinia EQualifai, orice condiție semnificativă a acestor Termeni și Condiții.

Expunerea de motive trebuie să conțină o trimitere la faptele sau circumstanțele specifice, inclusiv la conținutul notificărilor de la terți care au condus la decizia EQualifai de a rezilia sau suspenda Contul Meditatorului și accesul la Servicii, precum și o trimitere la motivele aplicabile în cazul deciziei respective.

În cazul unei astfel de restricționări, suspendări sau rezilieri a Termenilor și Condițiilor, EQualifai va oferi Meditatorului posibilitatea de a clarifica faptele și circumstanțele în cadrul unui proces intern de soluționare a reclamațiilor menționat la Articolul 24 de mai jos. În cazul în care restricția, suspendarea sau încetarea este revocată, EQualifai va reinstitui Meditatorul și Contul acestuia fără întârzieri nejustificate, inclusiv prin oferirea accesului Meditatorului la datele cu caracter personal sau de altă natură și la Conținut sau la ambele, rezultate din utilizarea Serviciilor respective înainte ca restricția, suspendarea sau încetarea să producă efecte.

Perioada de preaviz de 30 de zile nu se aplică în cazul în care:

(a) face obiectul unei obligații legale sau de reglementare care impune Equalifai să înceteze furnizarea tuturor Serviciilor sale către un Meditator într-un mod care nu îi permite să respecte respectiva perioadă de preaviz; sau

(b) Equalifai exercită un drept de reziliere în temeiul unui motiv imperativ conform dreptului național;

(c) Equalifai poate demonstra că Meditatorul a încălcat în mod repetat sau semnificativ Termenii și Condițiile, ceea ce a dus la încetarea furnizării tuturor Serviciilor de intermediere online în cauză.

În cazurile în care perioada de preaviz nu se aplică, Equalifai trebuie să furnizeze Meditatorului, fără întârzieri nejustificate, o expunere de motive pentru decizia respectivă. Cu toate acestea, Equalifai nu trebuie să prezinte o expunere de motive în cazul în care face obiectul unei obligații legale sau de reglementare de a nu furniza faptele sau circumstanțele specifice sau trimiterea la motivul sau motivele aplicabile, sau poate demonstra că Meditatorul a încălcat în mod repetat sau imediat Termenii și Condițiile, ducând la încetarea furnizării Serviciilor.

Furnizarea Serviciilor este realizată de Meditatori sub rezerva dispozițiilor stabilite în acești Termeni și Condiții. Vă puteți șterge Contul/profilul de pe Site în orice moment. În cazul în care nu ați utilizat contul EQualifai pentru o perioadă mai mare de 180 (o sută optzeci) de zile de la ultima plată și nu ați ținut nicio lecție (nu ați avut o lecție programată sau confirmată în ultimele 180 de zile) și/sau nu ați primit nicio plată pentru nicio Ședință de Meditații, Contul dvs. va fi considerat expirat și va fi dezactivat. EQualifai va continua să păstreze datele și Conținutul asociate Contului dvs. timp de cel mult 30 zile de la reziliere. Puteți consulta Politica de Confidențialitate disponibilă pe Site pentru mai multe informații despre alegerile pe care le aveți cu privire la datele și Conținutul asociate Contului dvs. și la ce se întâmplă cu acestea a la încetarea Contului dvs. și la rezilierea acestor Termeni și Condiții.

Chiar și după încetarea sau suspendarea dreptului dvs. de a utiliza Serviciile, acești Termeni și Condiții vă vor fi în continuare aplicabili, în ceea ce privește dispozițiile care au subzistă încetării.

–       15. DREPTUL LEGAL DE RETRAGERE

Un Utilizator care este Consumator va dispune de o perioadă de 14 de zile pentru a se retrage din acești Termeni și Condiții fără a oferi niciun motiv. Perioada de retragere va expira în 14 de zile de la data la care sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții. Pentru a vă exercita dreptul legal de a vă retrage din acești Termeni și Condiții, trebuie să ne informați contactându-ne la: [email protected]

În acest caz, Consumator este îndreptățit la o rambursare completă a oricăror taxe posibil plătite în avans, în termen de 30 de zile de la cererea sa de retragere în conformitate cu acești Termeni și Condiții.

Consumatorul este de acord și recunoaște că va pierde dreptul de a se retrage în cazul:

 • Serviciilor care au fost prestate integral, dacă prestația a început cu acordul expres prealabil al Consumatorului;
 • furnizării de conținut digital, care nu este furnizat pe un suport tangibil, în cazul în care furnizarea a început cu acordul prealabil expres al Consumatorului.

–       16. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la proiectarea și dispunerea acestui Site, a Serviciului, a Software-ului și a Conținutului furnizat de Equalifai pe Site aparțin și sunt atribuite EQualifai sau licențiatorii acesteia. Nu aveți dreptul să copiați, să utilizați sau să licențiați nicio parte a acestui Site, cu excepția cazului în care ați obținut consimțământul prealabil al EQualifai sau în alt mod permis în conformitate cu acești Termeni și Condiții. Nu aveți dreptul să utilizați sau să reproduceți în alt mod oricare dintre aceste Site-uri sau materialele conținute pe acestea, în alt mod decât cele enumerate în prezentul, fără a obține mai întâi permisiunea scrisă a EQualifai.

Software-ul și orice alt software care poate fi pus la dispoziție de către sau în numele EQualifai în legătură cu Serviciul EQualifai, precum și orice componente software conexe, care pot include suporturi aferente, materiale tipărite, și documentație „online” sau electronică (în continuare „Materiale Conexe”) conțin informații confidențiale și private care sunt protejate de legile aplicabile privind proprietatea intelectuală și de tratatele internaționale. În sensul acestor Termeni și Condiții, Materialele Conexe includ, fără limitare, instrucțiuni de operare, manuale de utilizare, informații despre performanță și orice alt material furnizat de EQualifai în legătură cu Site-ul și/sau cu Serviciile, indiferent de forma sau formatul avut în vedere de EQualifai.

Confirmați că (i) Software-ul EQualifai pus la dispoziție de către sau în numele EQualifai în legătură cu Serviciul EQualifai și cu Materialele Conexe, precum și toate copiile, îmbunătățirile, dezvoltările, modificările și lucrările derivate ale acestora, și toate drepturile de proprietate intelectuală sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a EQualifai și că (ii) Software-ul EQualifai și Materialele Conexe sunt protejate în conformitate cu legislația aplicabilă privind proprietatea intelectuală și tratatele internaționale.

De asemenea, confirmați și sunteți de acord că, în ceea ce vă privește pe dvs. și EQualifai, EQualifai deține și va continua să dețină toate drepturile, titlul și interesul asupra Site-ului, Serviciilor EQualifai, Software-ului EQualifai și Materialelor Conexe, inclusiv asupra drepturilor de proprietate intelectuală asociate conform legislației privind drepturile de autor, secretele comerciale, brevetele sau mărcile comerciale și conform tratatelor internaționale. Acești Termeni și Condiții nu vă acordă niciun drept de proprietate asupra Serviciului EQualifai, Software-ului EQualifai sau Materialelor Conexe, ci doar un drept limitat de utilizare, care este revocabil în conformitate cu prevederile acestor Termeni și Condiții.

Cu excepția drepturilor limitate și a licenței limitate, neexclusive, netransferabile și non-licențiabilă de utilizare a Software-ului EQualifai și a Materialelor Conexe pentru uz propriu, și conform autorizărilor din acești Termeni și Condiții numai în legătură cu Serviciile EQualifai și Site, nicio altă licență nu este acordată prin prezentul și nicio altă utilizare nu este permisă.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în acești Termeni și Condiții, întregul Conținut de pe acest Site este proprietatea EQualifai și/sau a afiliaților sau licențiatorilor săi și este protejat împotriva copierii și difuzării neautorizate prin legislația europeană privind drepturile de autor, legislația privind mărcile comerciale, convențiile internaționale și alte legi privind proprietatea intelectuală. Mărcile de servicii și mărcile comerciale ale EQualifai, inclusiv, fără limitare, EQualifai și logo-urile EQualifai, sunt mărci de servicii deținute de EQualifai Me SRL. Orice alte mărci comerciale, mărci de servicii, logo-uri și/sau denumiri comerciale care apar prin intermediul Serviciului sunt proprietatea deținătorilor respectivi. Nu puteți copia sau utiliza oricare dintre aceste mărci, logo-uri sau denumiri comerciale fără acordul prealabil scris al proprietarului lor.

EQualifai vă acordă permisiunea (care poate fi revocată în orice moment din orice motiv sau fără motiv) de a utiliza Site-ul și Software-ul pentru Serviciile prestate conform prezentului și în conformitate cu acești Termeni și Condiții și numai pentru uz personal, necomercial (cu excepția celor prevăzute în prezentul), cu condiția să nu înlăturați nicio marcă comercială, niciun drept de autor sau altă notificare conținută în aceste pagini. Nu este permisă nicio altă utilizare. EQualifai își rezervă toate drepturile legale și de drept comun împotriva oricărei persoane sau entități care încalcă prezentul alineat.

Nu vă puteți conecta la orice pagini ale Site-ului sau la orice conținut al acestuia, în întregime sau parțial, fără acordul prealabil scris al EQualifai. Este posibil să vă placă sau să urmați EQualifai sau să partajați linkuri către Site prin intermediul tehnologiei de rețea socială la care se face referire pe Site. Orice drepturi care nu sunt acordate în mod expres în prezentul sunt rezervate.

Cu excepția autorizării exprese de către EQualifai sau de către furnizorii de Conținut, sunteți de acord să nu reproduceți, modificați, închiriați, împrumutați, vindeți, distribuiți, copiați, încadrați, republicați, descărcați, transmiteți sau creați lucrări derivate ale Conținutului altora, în întregime sau parțial, prin orice mijloace. Nu trebuie să eliminați sau să modificați nicio notificare privind drepturile de autor sau mărcile comerciale sau orice altă notificare privind proprietatea.

–       17. ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE AUTOR

Din moment ce respectăm drepturile proprietarului Conținutului, politica EQualifai este de a răspunde la presupusele notificări de încălcare care respectă Tratatul WIPO privind Drepturile de Autor (WCT) (1996). Dacă considerați că orice materiale de pe Site-ul nostru încalcă drepturile de autor, puteți solicita eliminarea acestora. Vă rugăm să anunțați EQualifai la [email protected] . Pentru ca reclamația dvs. să fie valabilă conform WCT, cererea dvs. trebuie să fie semnată (sau prin echivalent electronic) de deținătorul drepturilor de autor sau de un reprezentant autorizat al acestuia și trebuie să includă următoarele informații:

 1. O semnătură electronică sau fizică a unei persoane autorizate să acționeze în numele deținătorului drepturilor de autor;
 2. Identificarea operei protejată prin drepturi de autor despre care pretindeți că a fost încălcată;
 3. Identificarea materialului despre care se pretinde că încalcă drepturile și locul în care se află pe Site;
 4. Informații suficiente în mod rezonabil pentru a permite EQualifai să vă contacteze, cum ar fi adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail;
 5. O declarație conform căreia considerați, cu bună credință, că utilizarea materialului în modul reclamat nu este autorizată de deținătorul drepturilor de autor, agentul acestuia sau prin lege; și
 6. O declarație, sub sancțiunea sperjurului, că informațiile de mai sus sunt corecte și că sunteți deținătorul drepturilor de autor sau sunteți autorizat să acționați în numele acestuia.

Informațiile de mai sus trebuie trimise la [email protected] cu subiectul „Notificare WTC” și în formă scrisă la Equalifai Me SRL Bulevardul EROILOR, Nr. 9, Etaj 2, Cluj-Napoca, România.

În cazul în care, cu bună știință, denaturați faptul că materialele disponibile pe Site încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale dvs. sau ale oricărei terțe părți, puteți fi supus urmăririi penale și sancțiunilor civile, inclusiv puteți plăti daune interese, costuri judiciare și comisioane ale avocaților.

Vă rugăm să rețineți că această procedură este destinată exclusiv pentru notificarea EQualifai că materialul dvs. care include drepturi de autor a fost încălcat. Cerințele de mai sus sunt destinate să respecte drepturile și obligațiile EQualifai în temeiul WTC, dar nu constituie consiliere juridică. Este posibil să vi se recomande să contactați un avocat cu privire la drepturile și obligațiile dvs. în conformitate cu WTC și alte legi aplicabile.

În conformitate cu WTC și alte legi aplicabile, EQualifai poate, de asemenea, la discreția sa, să limiteze accesul la Servicii și / sau să rezilieze conturile oricăror Utilizatori care încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală ale altora, indiferent dacă are loc sau nu o încălcare repetată.

–       18. CONFIDENȚIALITATE

Prin utilizarea Serviciilor puteți obține acces direct la anumite informații confidențiale ale EQualifai, ale afiliaților sau Utilizatorilor acesteia, inclusiv, dar fără a se limita la informații de identificare personală, tehnice, contractuale, despre produse, programe, prețuri, marketing, Materiale Conexe și alte informații valoroase care ar trebui înțelese în mod rezonabil ca fiind confidențiale („Informații Confidențiale”). Sunteți de acord să păstrați Informațiile Confidențiale cu strictă confidențialitate și să nu utilizați Informațiile Confidențiale decât pentru scopurile stabilite în acești Termeni și Condiții și să nu dezvăluiți astfel de Informații Confidențiale niciunei terțe părți. Toate drepturile, titlurile și interesele asupra Informațiilor Confidențiale rămân ale EQualifai, afiliațiilor și Utilizatorilor săi.

Nu vi se impune nicio obligație cu privire la Informațiile Confidențiale cu privire la care puteți dovedi prin mijloace suficiente din punct de vedere juridic: (a) că le-ați deținut înainte de primirea lor de la EQualifai sau de la alt Utilizator, fără obligația de a păstra confidențialitatea; (b) că sunt sau devin în general cunoscute publicului altfel decât printr-un act sau omitere a dvs. sau altfel fără încălcarea Termenilor și Condițiilor; (c) că le-ați obținut de la o terță parte care a avut dreptul de a le divulga, fără obligația de a păstra confidențialitatea acestor informații; (d) că le-ați dezvoltat independent, fără utilizarea Informațiilor Confidențiale și fără participarea persoanelor care au avut acces la acestea; sau (e) că sunteți obligat să dezvăluiți ca răspuns la o hotărâre valabilă a unei instanțe sau a unui alt organism guvernamental sau în alt mod impus de lege, sau după cum este necesar pentru a stabili drepturile oricăreia dintre părți în conformitate cu acești Termeni și Condiții, și care sunt divulgate numai după notificarea prealabilă adecvată a EQualifai pentru a permite EQualifai să se opune dezvăluirii.

–       19. DECLINAREA GARANȚIEI

Utilizarea Serviciilor este în întregime pe propriul risc. EQualifai își declină orice răspundere în legătură cu orice interacțiuni, corespondență, tranzacții și alte operațiuni pe care le realizați cu orice terțe părți, inclusiv, fără limitare la Elevi, Părinți sau Meditatori găsiți pe sau prin intermediul Site-ului (inclusiv pe sau prin intermediul site-urilor sau al anunțurilor conexe). Acestea sunt numai între dvs. și terța parte sau Utilizatorul respectiv (inclusiv aspecte legate de conținutul anunțurilor, plăților, serviciilor, livrării de bunuri, garanții (inclusiv garanții de produs), confidențialitatea și securitatea datelor și altele asemenea aparținând unor terți). În niciun caz, EQualifai nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daună cauzată de încrederea dvs. în informațiile provenite din orice Conținut de pe acest Site. Este responsabilitatea dvs. să evaluați acuratețea, caracterul complet sau utilitatea oricăror informații, opinii, sfaturi sau altor conținuturi disponibile prin intermediul acestui Site.

Confirmați faptul că Site-ul și toate Serviciile, textele, imaginile și alte informații de pe sau accesibile de pe acest Site sunt furnizate „fără garanții” și se bazează parțial pe listele furnizate de Meditatori, care nu sunt verificate de EQualifai, și că orice Ședință de Meditații, listări sau alt Conținut achiziționat prin utilizarea Site-ului și Serviciilor este pe riscul unic și la discreția dvs. exclusivă. EQualifai și afiliații și licențiatorii acesteia nu sunt responsabili sau răspunzători pentru niciun rezultat generat prin utilizarea Site-ului. Nu oferim nicio garanție de niciun fel, expresă sau implicită, inclusiv, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop și neîncălcarea Serviciilor. În mod specific, dar fără limitare, EQualifai nu garantează că: (i) informațiile disponibile pe acest Site nu prezintă erori; (ii) funcțiile Serviciilor (inclusiv, dar fără a se limita la, mecanismele de descărcare și încărcare a Conținutului) furnizate de acest Site vor fi neîntrerupte, sigure sau fără erori; (iii) defectele vor fi corectate sau (iv) acest Site sau serverul (serverele) care îl fac disponibil nu conțin viruși sau alte elemente dăunătoare. Nici EQualifai, nici afiliații sau licențiatorii săi nu sunt responsabili pentru comportamentul, fie online, fie offline, al Utilizatorilor.

În plus, în ciuda oricărei caracteristici pe care un Elev sau un Părinte o poate utiliza pentru a accelera selecția Meditatorului, fiecare Elev sau Părinte este responsabil pentru selectarea Meditatorului și pentru negocierea unui contract și a comisioanelor aplicabile ședințelor de meditații iar EQualifai nu garantează niciun produs sau serviciu achiziționat de un Elev sau Părinte și nu recomandă niciun Meditator anume. EQualifai nu oferă nicio garanție cu privire la acreditarea profesională, înregistrarea sau licența sau calitatea serviciilor unui Meditator.

EQualifai declină în mod expres orice răspundere sau pretenții care pot apărea între Utilizatorii Serviciilor sale. Sunteți singurul responsabil pentru interacțiunile dvs. cu toți ceilalți Utilizatori și pentru orice dispute care rezultă din aceste interacțiuni cu alți Utilizatori. EQualifai nu are obligația, dar poate încerca să ajute la soluționarea litigiilor dintre Utilizatori.

–       20. LIMITAREA RĂSPUNDERII

 1. Excluderi de răspundere. EQualifai nu va răspunde, în niciun caz, față de niciun Utilizator al acestui Website sau față de orice altă persoană sau entitate pentru orice prejudicii directe, indirecte, speciale, incidente, ulterioare sau exemplare (inclusiv, dar fără a se limita la, daune pentru pierderea profiturilor, pierderea datelor, pierderea utilizării sau costurile de obținere a bunurilor sau serviciilor înlocuitoare) care decurg din utilizarea, incapacitatea de utilizare, accesul neautorizat sau utilizarea necorespunzătoare a Website-ului sau din orice informații conținute în acesta, indiferent dacă în baza unei garanții, a unui contract, a unei delict (inclusiv neglijență) sau în alt mod, chiar dacă a fost informată cu privire la posibilitatea unor astfel de prejudicii sau pierderi, cu excepția actelor comise în mod intenționat sau prin neglijență gravă.
 • Limitare. Sunteți de acord că răspunderea totală cumulată a Equalifai în legătură cu acești Termeni și Condiții, cu Website-ul, Software-ul, Serviciile, Conținutul sau orice listare sau servicii, indiferent dacă este vorba de contract, delict sau altfel, nu va depăși sumele, dacă este cazul, pe care le-ați plătit sub formă de comisioane către Equalifai pentru Servicii în cele trei luni anterioare.

–       21. INTERNAȚIONAL

Acest Site poate fi accesat din alte țări decât România. Acest Website și Serviciile pot conține produse sau servicii sau referiri la produse și servicii care sunt disponibile numai în România. Astfel de trimiteri nu implică faptul că aceste produse și servicii vor fi disponibile în afara României.

Dacă accesați și utilizați acest Website în afara României, sunteți responsabil pentru respectarea tuturor legilor și reglementărilor locale aplicabile.

Nu dăm nicio declarație cu privire la faptul că informațiile de pe acest Website sunt adecvate sau pot fi utilizate în afara României. Cei care aleg să acceseze acest Website din afara României fac acest lucru din propria inițiativă și pe propriul risc.

–       22. DESPĂGUBIRE

Prin utilizarea Serviciilor, sunteți de acord să despăgubiți, să exonerați și să apărați Equalifai și filialele, afiliații, acționarii, membrii, administratorii, agenții, licențiatorii, furnizorii, alți parteneri, angajații și reprezentanții ai acestora pentru orice pretenții, prejudicii, pierderi, responsabilități și toate costurile și cheltuielile de apărare, inclusiv, dar fără a se limita la, onorariile avocaților, care rezultă direct sau indirect dintr-o reclamație a unei terțe părți în legătură cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor și a Website-ului, inclusiv, dar fără a se limita la (a) acte și/sau omisiuni pe sau în afara Website-ului; (b) încălcarea oricăror drepturi ale altora, inclusiv, dar fără a se limita la orice presupusă încălcare a proprietății intelectuale sau a altor drepturi ale oricărei persoane sau entități legate de Website; (c) încălcarea acestor Termeni și Condiții; (d) dispute cu sau între alți Utilizatori; (e) utilizarea și/sau utilizarea necorespunzătoare a Website-ului, inclusiv, dar fără a se limita la orice informații, conținut și/sau materiale de pe acesta; (f) încălcarea oricărei legi sau reglementări aplicabile; (g) informații inexacte, inoportune, incomplete sau înșelătoare ale Utilizatorului, inclusiv, fără limitare, în ceea ce privește înregistrarea, profilul sau eligibilitatea; (h) declarații care induc în eroare și/sau declarații false; (i) utilizarea de linkuri către website-uri ale unor terțe părți, inclusiv, fără limitare, disponibilitatea acestor website-uri, condiții de utilizare, politica de confidențialitate, informațiile, conținutul, materialele, publicitatea, produsele și/sau serviciile acestora; (j) informațiile Utilizatorului și orice acte sau omisiuni cu privire la aceste informații ale Utilizatorului; (k) utilizarea oricăror informații în rapoartele terților; (l) utilizarea serviciilor de procesare a plăților de către terți; (m) utilizarea serviciilor de asistență telefonică; și/sau (n) utilizarea oricăror servicii sau produse sau a oricăror contracte sau acorduri încheiate sau furnizate pe baza informațiilor, conținutului și/sau materialelor obținute de pe sau prin intermediul Website-ului. De asemenea, sunteți de acord că veți coopera conform solicitării EQualifai în apărarea unor astfel de pretenții. EQualifai își rezervă dreptul, pe propria cheltuială, de a-și asuma apărarea și controlul exclusiv al oricărui aspect care face obiectul unei despăgubiri din partea Utilizatorilor și nu veți soluționa, în niciun caz, nicio pretenție sau chestiune în numele EQualifai fără acordul scris al EQualifai.

În cazul în care aveți o dispută cu un Utilizator/Utilizatorii, prin prezenta exonerați EQualifai (și membrii, administratorii, agenții, investitorii, filialele, angajații, contractanții și orice alte părți terțe cu privire la Servicii) pentru oricare și toate pretențiile, cererile sau prejudiciile ( actuale sau viitoare) de orice fel, cunoscute și necunoscute, născute din sau care rezultă în orice fel din astfel de litigii.

–       23. SISTEMUL INTERN DE RECLAMAȚII

–        

EQualifai asigură funcționarea sistemului intern de tratare a reclamațiilor în sensul Art. 11 sec 1. din Regulamentul (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online. Reclamațiile Utilizatorilor cu privire la problemele enumerate în prezentul Regulament și în legătură cu acești Termeni și Condiții și prestarea Serviciilor pot fi transmise către EQualifai la adresa [email protected]

–       24. NOTIFICĂRI

Cu excepția cazului în care indicați altfel în scris, EQualifai va comunica cu dvs. prin e-mail, prin poșta obișnuită, prin Contul dvs. sau prin postarea de notificări pe Website. Sunteți de acord să primiți notificări de la noi pe cale electronică și sunteți de acord că aceste notificări electronice îndeplinesc orice cerință legală pentru a se realiza în scris. Se va considera că ați primit o notificare atunci când o trimitem la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o către EQualifai pe acest Website și care este asociată cu Contul dvs. sau atunci când postăm o astfel de notificare pe acest Website. Ar trebui să vă păstrați adresa de e-mail actualizată pe acest Website și în Contul dvs. și ar trebui să vă verificați în mod regulat acest Website și Contul pentru postări și / sau mesaje personale. Toate notificările către EQualifai care au scopul de a avea un efect juridic cu privire la acești Termeni și Condiții trebuie să se facă în scris și să fie livrate fie personal, fie prin mijloacele evidențiate cu confirmare de primire, la următoarea adresă: Equalifai Me SRL, Bulevardul EROILOR, Nr. 9, etaj 2, Cluj-Napoca, România sau la adresa de e-mail [email protected] cu confirmare de primire.

Pentru a nu mai primi notificări specifice de la EQualifai, vă rugăm să ne trimiteți o notificare prin e-mail la [email protected] pentru a modifica tipurile și frecvența acestor notificări.

–        

–       25. LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI LITIGII

Termenii și Condițiile vor fi guvernați de legea română.

În cazul Utilizatorilor care sunt consumatori, alegerea legii conform celor de mai sus nu exclude protecția acordată Utilizatorilor în conformitate cu dispozițiile obligatorii ale legislației țării în care Utilizatorul își are reședința obișnuită.

În cazul oricărei controverse sau dispute între dvs. și EQualifai care rezultă din sau în legătură cu utilizarea de către dvs. a Site-ului și a Serviciilor, părțile vor încerca, cu promptitudine și cu bună-credință, să soluționeze orice astfel de litigiu pe cale amiabilă prin intermediul sistemului intern de soluționare a reclamațiilor.

Dacă nu vom putea rezolva o astfel de dispută într-un interval rezonabil (care să nu depășească șaizeci (60) de zile), atunci:

 1. Orice dispută între EQualifai și un Utilizator care nu este Consumator va fi soluționată de instanțele din România care au jurisdicție la sediul EQualifai.

EQualifai poate încerca o soluționare amiabilă a unei dispute cu un Utilizator care nu este Consumator prin intermediul unui mediator independent, dacă EQualifai a fost de acord cu medierea. Medierea va fi realizată de un mediator de la Institutul European de Mediere, în conformitate cu reglementările de mediere aplicate de Institut. EQualifai va suporta o parte rezonabilă a costurilor totale de mediere, care vor fi convenite de către părți de fiecare dată. Lista mediatorilor și a reglementărilor în materie de mediere este disponibilă la adresa: www.imimediation.org

 • Orice dispute între EQualifai și un Utilizator care este Consumator vor fi soluționate de instanțele române cu jurisdicție la sediul EQualifai sau de instanțele de drept comun din țara de reședință a respectivului Consumator, în cazul în care prevederile obligatorii ale legislației din țara respectivă stipulează competența acestor instanțe ca fiind obligatorie.
 • De asemenea, un Utilizator care este Consumator are opțiunea de a utiliza o metodă extrajudiciară de a trata Reclamațiile și de a înainta reclamațiile în fața Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Informații privind modul de accesare a celor menționate mai sus pot fi găsite la următoarea adresă: https://anpc.ro/articol/935/ce-inseamna-sal. Un Utilizator care este Consumator poate, de asemenea, să utilizeze platforma de internet ODR a UE, disponibilă la următoarea adresă de internet: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

–       26. NESOLICITARE

Serviciile nu pot fi utilizate pentru a solicita orice altă afacere, site sau serviciu, cu excepția celor permise pe Site și în conformitate cu aceste Termeni și Condiții. Nu aveți dreptul să solicitați, să faceți publicitate pentru sau să contactați în orice fel orice Utilizatori pentru angajare, contractare sau în orice alt scop care nu are legătură cu Serviciul facilitat prin intermediul Site-ului EQualifai fără permisiunea scrisă expresă a EQualifai.

Nu puteți utiliza Serviciul pentru a colecta nume de utilizator și/sau adrese de e-mail și/sau alte date ale Utilizatorilor prin mijloace electronice sau prin alte mijloace fără acordul scris prealabil expres al EQualifai.

–       27. TITLURI

Titlurile și antetele utilizate în acești Termeni și Condiții sunt utilizate numai pentru referință și nu trebuie luate în considerare la interpretarea acestor Termeni și Condiții.

–       28. INTEGRALITATEA CONTRACTULUI. CLAUZA SPECIALĂ

Acești Termeni și Condiții, împreună cu orice modificări și actualizări, vor guverna acordul dintre dvs. și EQualifai cu privire la Servicii. Orice acorduri suplimentare pe care le puteți încheia cu EQualifai în legătură cu Serviciile vor completa acești Termeni și Condiții. În cazul unei neconcordanțe între acești Termeni și Condiții și orice acord separat, acesta din urmă va prevala asupra Termenilor și Condițiilor.

În cazul în care o parte a acestor Termeni și Condiții este considerată ilegală, nulă sau inaplicabilă, acea parte va fi considerată separată și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi.

–       29. CONTACTE:

Pentru informații suplimentare și în cazul în care aveți nelămuriri despre acești Termeni și Condiții, vă rugăm să contactați:

[email protected] pentru întrebări generale, notificări sau [email protected] pentru probleme sau aspecte juridice legate de Termeni.